Επικοινωνία

(+357) 99531119

Στείλε μας email!

Επικοινωνία

Μήνυμα

Your message has been sent successfully. Close this notice.

Πάρε προσφορά Τώρα

Επικοινωνία

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

The road to a
Rich Retirement!

Επικοινωνήστε μαζί μας για για να σας βοηθήσουμε με το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Προγράμματα για εξασφάλιση συνταξιοδότησης

Επιλέγετε ένα πρόγραμμα που σας δημιουργεί κεφάλαιο συνεισφέροντας τακτικά ένα ποσό

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Εξασφάλισε το μέλλον του παιδιού σου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για για να σας βοηθήσουμε με το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Προγράμματα για κάλυψη των
εργαζομένων από ατύχημα

When it comes to business continuity, three are different types of insurance policies
available, but individual life insurance is easily the most important

"Life Insurance is Cost-Effective and Tax-Efficient"

I welcome the opportunity to be of service in helping you plan for your financial legacy! My mission is keeping families and businesses together when the best happens and the worst happens.

Thank you, we'll call you soon. Close this notice.

GET AN INSURANCE QUOTE!

Σπoυδαστικά Προγράμματα

Εξασφαλίστε το μέλλον των παιδιών σας.
Plan for yours children future

Σπουδαστικό Ορίζοντας

• Προσφέρει αποταμίευση για εκπαίδευση
• Ασφαλιστική προστασία από το κίνδυνο απώλειας ζωής
• Δυνατότητα προσθήκης και άλλων ωφελημάτων

Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Διάρκεια

10 έως 25 χρόνων (λήξη στην ηλικία των 75 χρόνων)

Investment Plan

• Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής
• Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων συνδυασμών ασφαλιστικής προστασίας και επένδυσης
• Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων

Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Διάρκεια

10 έως 45 χρόνια (λήξη στην ηλικία των 75 χρόνων)

 • Σπoυδαστικά Προγράμματα
 • Σπουδαστικό Ορίζοντας
 • Investment Plan

Get an insurance quote!

Πρόγραμμα υγείας

Προνοήστε για εσάς και την οικογένειά σας

Προσφέρει ασφαλιστική προστασία της υγείας μας και της υγείας της οικογένειάς μας σε περίπτωση ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ατύχημα και προστατεύει τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του από την οικονομική απώλεια

Get an insurance quote!

Medica

• Καλύπτει τις ανάγκες σε περίπτωση ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ατύχημα.
• Προστατεύει τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του από την οικονομική απώλεια.
• Πληρώνει τα έξοδα σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο.
• Προσφέρει ορισμένα εξωνοσοκομειακά ωφελήματα και επιδόματα.
• Υπηρεσία «Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση»

Κάλυψη

• Νοσοκομειακή Περίθαλψη
• Μερικά εξωνοσοκομειακά ωφελήματα όπως προ-εγχειρητικες διαγνωστικές εξετάσεις και μετεγχειρητικά έξοδα
• Ταξιδιωτική ιατρική βοήθεια σε χώρα Εξωτερικού
• Ιατρικό τηλεφωνικό κέντρο
• Επιπλέον ωφελήματα και επιδόματα (τοκετός, σοβαρές ασθένειες)

Διάρκεια

1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε κάθε ετήσια επέτειο

Get an insurance quote!

Medica Plus

• Προσφέρει όλα τα ωφελήματα του προγράμματος υγείας Medica
• Προσφέρει εξωνοσοκομειακά ωφελήματα, δηλαδή κάλυψη σε ιατρικά περιστατικά που δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο
• Υπηρεσία «Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση»

Κάλυψη

• Αμοιβές ιατρών και φάρμακα
• Διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία και ομοιοπαθητική που συνδέονται με παθολογική αιτία
• Ψυχιατρική ασθένεια

Διάρκεια

1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε κάθε ετήσια επέτειο

Get an insurance quote!

Lifecare

• Προσφέρει ασφαλιστική προστασία, με προκαθορισμένο ασφαλιστικό ποσό, όταν ο ασφαλισμένος διαγνωστεί με μία από τις 42 καλυπτόμενες σοβαρές ασθένειες

Κάλυψη

Προσφέρει κάλυψη από €10.000 μέχρι και €100.000 και καταβολή εφάπαξ ποσού με τη διάγνωση μίας από τις 42 καλυπτόμενες σοβαρές ασθένειες.

Διάρκεια

Εκδίδεται για προκαθορισμένη διάρκεια. Λήγει υποχρεωτικά στην ηλικία των 65 χρόνων με δυνατότητα 5ετούς παράτασης

 • Πρόγραμμα υγείας
 • Medica
 • Medica Plus
 • Lifecare

GET AN INSURANCE QUOTE!

Συνταξιωδοτικό

Δημιουργείτε κεφάλαιο μέσω συστηματικής επένδυσης
Plan to secure retirement
Επιλέγετε ένα πρόγραμμα που σας δημιουργεί κεφάλαιο συνεισφέροντας τακτικά ένα ποσό

Κτίζω Εφάπαξ

• Προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα
• Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν τη συστηματική αποταμίευση για το μέλλον όπως η εξασφάλιση της συνταξιοδότησης.
• Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του ωφελήματος απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου

Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου απο ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
Στη λήξη της προκαθορισμένης διάρκειας, καταβάλλεται η αξία εξαγοράς.

Διάρκεια

Ελάχιστη 10 χρόνια - λήξη στην ηλικία των 65 ή 75, ανάλογα με την ηλικία στην έναρξη

Lifestart

• Προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα
• Προσφέρει χαμηλό αρχικό ασφάλιστρο
• Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων συνδυασμών ασφαλιστικής προστασίας και επένδυσης
• Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων

Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου απο ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
Στη λήξη της προκαθορισμένης διάρκειας, καταβάλλεται η αξία εξαγοράς.

Διάρκεια

Λήξη στην ηλικία των 65 ή 75, ανάλογα με την ηλικία στην έναρξη

Investment Plan

• Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής
• Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων συνδυασμών ασφαλιστικής προστασίας και επένδυσης
• Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων

Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Διάρκεια

10 έως 45 χρόνια (λήξη στην ηλικία των 75 χρόνων) • Συνταξιωδοτικό
 • Κτίζω Εφάπαξ
 • Lifestart
 • Investment Plan
Life & Key Person Insurance Plan

Προστατεύετε το προσωπικό σας
από πιθανά ατυχήματα

• Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη από τον κίνδυνο του απώλειας ζωής από ατύχημα στα μέλη του προσωπικού σας.
• Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων που καταβάλλονται σε περίπτωση ατυχήματος.

Testimonials

Top Financial Priorities in the next 5 years

Πληροφορίες

Certified Financial & Insurance Advisor
Stathis P. Stasis

Evrou 4 , 2003 , Strovolos

Επικοινωνία

E-mail επικοινωνίας
info@stathisstasis.com

(+357) 99531119

Διαθεσημότητα 8:00 - 20:00

stathis

FREE
VIEW